Конкурс за доделување на годишната награда на Општина Центар – ,,Феникс” за 2023 година

Образование|

Годишната награда на Општината Центар – „Феникс” се... Повеќе → Конкурс за доделување на годишната награда на Општина Центар – ,,Феникс” за 2023 година

Конкурс за финансирање проекти – воннаставни активности за ученици, наставници и родители во учебната 2023/2024 година

Образование|

Врз основа на член 22 став 1 точка 5 од Законот за локалната... Повеќе → Конкурс за финансирање проекти – воннаставни активности за ученици, наставници и родители во учебната 2023/2024 година

Конкурс за доделување награди за најдобри наставници од одделенска и од предметна настава и стручни соработници за учебната 2022/2023 година

Активности, Образование|

Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локалната... Повеќе → Конкурс за доделување награди за најдобри наставници од одделенска и од предметна настава и стручни соработници за учебната 2022/2023 година

Конкурс за избор на најдобро уредено училиште со рециклирани материјали во Општина Центар

Активности, Образование|

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА НАЈДОБРО УРЕДЕНО УЧИЛИШТЕ СО... Повеќе → Конкурс за избор на најдобро уредено училиште со рециклирани материјали во Општина Центар

Конкурс за доделување на годишната награда на Општина Центар – „Феникс“ за 2022 година

Активности|

Годишната награда на Општината Центар – „Феникс” се... Повеќе → Конкурс за доделување на годишната награда на Општина Центар – „Феникс“ за 2022 година

Листа на прифатени проекти и одобрени средства по Конкурс за финансиска поддршка на проекти од сите области на културата

Проекти|

Прифатени проекти и одобрени средства по Конкурс за... Повеќе → Листа на прифатени проекти и одобрени средства по Конкурс за финансиска поддршка на проекти од сите области на културата

Листа на прифатени проекти по Конкурс за ирање на програмски активности на здруженијата и фондациите

Проекти|

Прифатени проекти по Конкурс за финансирање на програмски... Повеќе → Листа на прифатени проекти по Конкурс за ирање на програмски активности на здруженијата и фондациите

Конкурс за учество на стручни обуки за жени од општина Центар

Активности|

КОНКУРС за учество на стручни обуки за жени од општина... Повеќе → Конкурс за учество на стручни обуки за жени од општина Центар

Јавен конкурс за учество на обуки на невработени жени во Општина Центар

Проекти|

КОНКУРС за учество на обуки Фондација ЦЕЕД Македонија... Повеќе → Јавен конкурс за учество на обуки на невработени жени во Општина Центар

Конкурс за доделување на годишната награда на Општина Центар – „Феникс“ за 2021 година

Активности|

Врз основа на член 7 од Правилникот за начинот, условите и... Повеќе → Конкурс за доделување на годишната награда на Општина Центар – „Феникс“ за 2021 година

Close Search Window