Проекти|

Прифатени проекти по Конкурс за финансирање на програмски активности на здруженијата и фондациите за 2022 година:

Апликант Доделени средства
Здружение на инвалиди на трудот и корисници на инвалидска пензија Центар-Скопје 20.000,00 
Здружение за хумано-општествен развој „Проект среќа“-Скопје 180.000,00
 Здружение за поддршка и помош на социјално загрозените и сиромашни лица „Храна за сите- Банка на храна МК“ Скопје 140.000,00
Здружение на граѓани Буллгрогс Баллет- Скопје 270.000,00
Здружение за културна мотивација Култиватор – Скопје 200.000,00
Здружение за развојна општествена одговорност и унапредување на квалитет на живот Мојот пат- Скопје 80.000,00
Национално здружение за помош и поддрша на лица со мултипла склероза – Национално здружение за МС – Скопје 20.000,00

 

Здружение за унапредување на психофизичкото здравје кај децата „Исправи се“ – Скопје 70.000,00
Интернационална организација за неформално образование на деца и млади Хесед – Скопје 50.000,00
Здружение за истражување на пазарот на труд во функција на мултиетничката толеранција „Профицио“ – Скопје 100.000,00 
Здружение на граѓани за промовирање и размена културите, традициите и уметноста – Младинска асоцијација „Рума“ – Скопје 30.000,00
Здружение на граѓани Еурека Културен Центар- Скопје 80.000,00
Здружение за истражување на политики Аналитика – Скопје 50.000,00
извиднички одред – Скопје 30.000,00
Здружение за развој на музичката култура ПМГ рекордингс 2.0. – Скопје 50.000,00
Здружение ХОПС опции за здрав живот – Скопје 50.000,00
Здружение на граѓани за поддршка на лица со попреченост Огледало – Скопје 80.000,00

                                         вкупно           1.500.000,00

Comments are closed.

Close Search Window