Органограм

Pravilnik za vnatresna organizacija 

Правилник за систематизација на работните места 2023

Правилник за измена и допона на Правилникот за внатрешна организација 2023

 

 

Close Search Window