Приемни денови за странки :

 

– СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, КОМУНАЛНИ РАБОТИ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА 

 

  • вторник и четврток од 09.00 – 11.00 часот

 

– СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ

  • вторник и четврток од 09.00 – 11.00 часот

 

– СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИСКИ РАБОТИ

 

  • вторник, среда и четврток од 09.00 -12.00 часот

 

 
 
 

Табеларен преглед на вработени во Општина Центар – Скопје

Етничка и Полова припадноста на вработени во Општина Центар

Close Search Window