Последни новости
Контакт

Контакт

  • +389 2 3203 693
  • +389 2 3203 600
  • Михаил Цоков БР. 1, Скопје
  • kontakt@centar.gov.mk

Службени лица за посредување со информации од јавен карактер

 

Елена Трпевска 

моб. 075/219-148

elena.trpevska@centar.gov.mk       

 

Дениза Наумоска Радончиќ  

моб. 075/219-147

deniza.naumoska@centar.gov.mk

 

Лице овластено за заштитено внатрешно пријавување на корупција(за вработени лица)

Марија Гоцева  

моб. 070/214-883

marija.goceva@centar.gov.mk

 

Офицер за заштита на личните податоци

Емир Ќориќ  

моб. 078/885-556

emir.coric@centar.gov.mk

Овластено лице за постапување по примени претставки и предлози согласно одредбите

 

Лидија Неделковска  

моб. 071/262-993

lidija.nedelkovska@centar.gov.mk

Close Search Window