2017 година

2017 Буџет на Општина Центар-Скопје за 2017 година 

2017 Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Центар-Скопје за 2017 

 

2018 година

2018 Буџет на Општина Центар-Скопје за 2018 година

2018 Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Центар-Скопје за 2018 година 

 

2019 година

2019 Буџет на Општина Центар-Скопје за 2019 

2019 Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Центар-Скопје за 2019 г. 

2019 Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Центар-Скопје за 2019 година 

 

2020 година

2020 Буџет на Општина Центар-Скопје за 2020 година 

2020 Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Центар-Скопје за 2020 година 2 

2020 Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Центар-Скопје за 2020 година 

 

2021 година

2021 Буџет на Општина Центар-Скопје за 2021 година 

2021 Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Центар-Скопје за 2021 година 2 

2021 Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Центар-Скопје за 2021 година

 

2022 година

БУЏЕТ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР СКОПЈЕ ЗА 2022 ГОДИНА

Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Центар 2022

Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Центар 2022 2

 

2023 година

Предлог Буџет на Општина Центар-Скопје за 2023 год

Буџет на Општина Центар-Скопје за 2023 година

Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Центар-Скопје за 2023 година

Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Центар 2-Скопје за 2023 година

2024 година

Предлог буџет за 2024 година на Општина Центар Скопје

БУЏЕТ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР СКОПЈЕ 2024 ГОДИНА

 

Close Search Window