2017 Буџет на Општина Центар-Скопје за 2017 година 

2017 Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Центар-Скопје за 2017 

2018 Буџет на Општина Центар-Скопје за 2018 година_20220829_103402 

2018 Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Центар-Скопје за 2018 година 

2019 Буџет на Општина Центар-Скопје за 2019 

2019 Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Центар-Скопје за 2019 г. 

2019 Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Центар-Скопје за 2019 година 

2020 Буџет на Општина Центар-Скопје за 2020 година 

2020 Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Центар-Скопје за 2020 година 2 

2020 Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Центар-Скопје за 2020 година 

2021 Буџет на Општина Центар-Скопје за 2021 година 

2021 Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Центар-Скопје за 2021 година 2 

2021 Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Центар-Скопје за 2021 година

БУЏЕТ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР СКОПЈЕ ЗА 2022 ГОДИНА

 

 

Close Search Window