Интерен оглас 1-2022

Пријава за интерен оглас

Одлука за интерен оглас 1-2022

Интерен оглас 2 -2022

Пријава за интерен оглас

Одлука за интерен оглас 2-2022

Интерен оглас 3-2022

Пријава за интерен оглас

Одлука за интерен оглас 3-2022-1

Одлука за интерен оглас 3-2022-2

Одлука за интерен оглас 3-2022-3

Одлука за интерен оглас 3-2022-4

Интерен оглас 4-2022

Пријава за интерен оглас

Одлука за интерен оглас 4-2022-1

Одлука за интерен оглас 4-2022-2

Одлука за интерен оглас 4-2022-3

Интерен оглас 5-2022

Пријава за интерен оглас

Интерен 1-2023 оглас

ПРИЈАВА за интерен оглас

Одлука за интерен оглас 1-2023-1

Одлука за интерен оглас 1-2023-2

Интерен 2-2023 оглас

ПРИЈАВА за интерен оглас

Одлука за интерен оглас 2-2023

Интерен 3-2023 оглас

ПРИЈАВА за интерен оглас

Одлука за избор кандидат по интерен 3-2023

Интерен 4-2023 оглас

ПРИЈАВА за интерен оглас

Одлука за избор кандидат по интерен 4-2023

Одлука за избор кандидат по интерен 4-1-2023

Интерен Оглас 1-2024

Одлука за избор кандидат по интерен 1-2024

Интерен Оглас 2-2024

ПРИЈАВА за интерен оглас

Одлука за избор кандидат по интерен 2-2024

 

Јавен оглас за вработување на работник  1-2024

Пријава

Comments are closed.

Close Search Window