КОНКУРС за доделување награди за најдобри наставници од одделенска и од предметна настава, стручни соработници и администрација за учебната 2023/2024 година

Конкурси, Образование|

Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локалната... Повеќе → КОНКУРС за доделување награди за најдобри наставници од одделенска и од предметна настава, стручни соработници и администрација за учебната 2023/2024 година

Конкурс за избор на најдобро уредено училиште со рециклирани материјали во Општина Центар-Скопје

Конкурси, Образование|

Општина Центар-Скопје распишува конкурс на тема „Учиме да... Повеќе → Конкурс за избор на најдобро уредено училиште со рециклирани материјали во Општина Центар-Скопје

Конкурс за финансиска поддршка на проекти од сите области на културата

Конкурси, Култура|

Врз основа на член 22, став 1, точка 5 од Законот за локална... Повеќе → Конкурс за финансиска поддршка на проекти од сите области на културата

Close Search Window