Георги Трајчев

Секретар

Професија : Дипломиран правник

Роден во Скопје 1977 година

Место на живеење: Скопје

На должност во функција Секретар на
Општина Центар од 2021 година

БИОГРАФИЈА

ПРАШАЈ ГО СЕКРЕТАРОТ

Close Search Window