Стратегиска Оцена

ДокументПРЕЗЕМИ
Одлука и формулар за стратегиска оцена ДУП ГЧ И 05-Маџир Маало 2 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Одлука и формулар за стратегиска оцена ДУП ГЧ И 01-Маџир Маало 1 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Одлука и формулар за неспроведување на стратегиска оцена Ц 04 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Одлука и формулар за неспроведување на стратегиска оцена Ц 03 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Одлука за неспроведување на стратегиска оцена И 09 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Формулар за потреб. за спроведување на стратегиска оцена И 09 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Формулар за потребата од спроведување односно неспроведување на стратегиска оцена за Изменување и дополнување на блок 15 во ДУП Градска четврт Ј 07 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Одлука за нeспроведување на стратегиска оцена за Изменување и дополнување на блок 15 во ДУП Градска четврт Ј 07 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Одлука и Формулар за стратегиска оцена И 06 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Одлука и Формулар за стратегиска оцена И 04 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Одлука и Формулар за неспроведување на стратегиска оцена Ј07 Б11 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
zivotna_sredina ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
odluka_za_strategiska_Z12 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
odluka_za_strategiska_Z11 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
kapistec ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
formular_za_potreba_Z12 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
formular_za_potreba_Z11 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
TasinoCesmice1 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
SRCKale ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Odluka_za_strategiska_ocena_Golem_Ring_Istok ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Close Search Window