Стратегиска Оцена

ДокументПРЕЗЕМИ
Одлука и формулар за неспроведување стратегиска оцена Ц 08 Ново Маало 2 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Одулука и формилар за неспроведување стратегиска оцена ЦС 07 Крњево 2 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Одлука и формулар за неспроведување на стратегиска оцена за ДУП Ц 01 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Одлука и формулар за стратегиска оцена за ДУП ГЧ Ц 06 Стара железничка станица ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Одлука и формулар за стратегиска оцена ДУП ГЧ И 05-Маџир Маало 2 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Одлука и формулар за стратегиска оцена ДУП ГЧ И 01-Маџир Маало 1 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Одлука и формулар за неспроведување на стратегиска оцена Ц 04 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Одлука и формулар за неспроведување на стратегиска оцена Ц 03 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Формулар за потреб. за спроведување на стратегиска оцена И 09 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Одлука за неспроведување на стратегиска оцена И 09 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Формулар за потребата од спроведување односно неспроведување на стратегиска оцена за Изменување и дополнување на блок 15 во ДУП Градска четврт Ј 07 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Одлука за нeспроведување на стратегиска оцена за Изменување и дополнување на блок 15 во ДУП Градска четврт Ј 07 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
MZSPP_NovoMaalo ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
MZSPP_Malo_Kurilo ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
MZSPP_Prolet ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
HP0013 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
MZSPP_C01_i_CS03 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
MZSPP_kapistec ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
MZSPP_J_07 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
MZSPP_GolemRingZapad ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Close Search Window