ЗОРАН ДУРИДАНСКИ

Мирче Мацан

Славе Георгиевски - Шнајдер

Раде Јовчевски - Корчагин

Крњево

НЕБОЈША СТОШИЌ

Васил Антевски - Дрен

Миле Арсовски

Наум Наумовски - Борче

Дане Крапчев

МАГДАЛЕНА СПИРОВСКА

Кочо Рацин

Боро Петрушевски - Папучар

Мито Хаџивасилев - Јасмин

Роберт Гајдик

Close Search Window