Uncategorized|

Поради зголемен обем на активности поврзани со одржувањето на хигиената и чистотата на улиците под општинска надлежност, Општина Центар распишува оглас за времено ангажирање на 130 лица за одржувањето на хигиената, за периодот од 3.1.2022 до 30.6.2022.

За аплицирање на огласот заинтересираните треба потребната документација (фотокопија од лична карта, фотокопија од трансакциска сметка, пополнето барање и потврда за невработеност од Агенцијата за вработување) да ја достават во архивата на Општина Центар (барака бр. 6), од 13.12. до 29.12.2021, секој работен ден од 8:30 – 15:00 часот.

Comments are closed.

Close Search Window