Спорт и млади|

ОПШТИНА ЦЕНТАР – СКОПЈЕ
  ДОМАЌИН : ООУ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ”    
ЛИГА НАТПРЕВАРИ ВО ОДБОЈКА ЗА УЧЕНИЧКИ
     
ПРВО КОЛО / Понеделник – 06 февруари 2023 год.
бр. Училишни екипи Време Резултат 1 сет 2 сет 3 сет
1 ООУ “Гоце Делчев“ – ООУ “Кирил и Методиј“ 12.00 0 – 2 16 – 21 12 – 21
2 ООУ “Коле Неделковски“ – ООУ “Ј.Х Песталоци“ 12.45 2 – 0 21 – 12 21 – 6
3 ООУ “Киро Глигоров“ – ООУ “11 Октомври“ 13.30 2 – 0 21 – 13 21 – 12
4 ООУ “Димитар Миладинов“ – ООУ “Кочо Рацин“ 14.15 2 – 0 21 – 11 21 – 14
ВТОРО КОЛО / Среда – 08 февруари 2023 год.
бр. Училишни екипи Време Резултат
1 ООУ “Коле Неделковски“ – ООУ “Киро Глигоров“ 11.00 0 – 2 13 – 21 10 – 21
2 ООУ “Димитар Миладинов“ – ООУ “Ј.Х Песталоци“ 11.45 2 – 0 21 – 17 21 – 10
3 ООУ “Кочо Рацин“ – ООУ “Гоце Делчев“ 12.30 2 – 1 21 – 19 16 – 21 15 – 5
4 ООУ “11 Октомври“ – ООУ “Кирил и Методиј“ 13.15 0 – 2 5 – 21 9 – 21
ТРЕТО КОЛО / Понеделник – 13 февруари 2023 год.
бр. Училишни екипи Време Резултат
1 ООУ “Кирил и Методиј“ – ООУ “Кочо Рацин“ 12.00 2 – 0 21 – 16 21 – 12
2 ООУ “Ј.Х Песталоци“ – ООУ “11 Октомври“ 12.45 2 – 0 21 – 11 21 – 15
3 ООУ “Димитар Миладинов“ – ООУ “Коле Неделковски“ 13.30 0 – 2 12 – 21 16 – 21
4 ООУ “Киро Глигоров“  – ООУ “Гоце Делчев“ 14.15 2 – 0 21 – 10 21 – 13
ЧЕТВРТО КОЛО / Среда – 15 февруари 2023 год.
бр. Училишни екипи Време Резултат
1 ООУ “11 Октомври“ – ООУ “Кочо Рацин“ 11.00 1 – 2 21 – 19 18 – 21 6 – 15
2 ООУ “Коле Неделковски“ – ООУ “Гоце Делчев“ 11.45 2 – 0 21 – 13 21 – 12
3 ООУ “Киро Глигоров“  – ООУ “Ј.Х Песталоци“ 12.30 2 – 0 21 – 13 21 – 11
4 ООУ “Димитар Миладинов“ – ООУ “Кирил и Методиј“ 13.15 1 – 2 21 – 18 9 – 21 12 – 15
ПЕТТО КОЛО / Понеделник – 20 февруари 2023 год.
бр. Училишни екипи Време Резултат
1 ООУ “Ј.Х Песталоци“ – ООУ “Кочо Рацин“ 12.00 2 – 0 21 – 12 28 – 26
2 ООУ “Гоце Делчев“ – ООУ “Димитар Миладинов“ 12.45 0 – 2 08 – 21 11 – 21
3 ООУ “Кирил и Методиј“ – ООУ “Киро Глигоров“ 13.30 1 – 2 14 – 21 21 – 18 10 – 15
4 ООУ “Коле Неделковски“ – ООУ “11 Октомври“ 14.15 2 – 0 21 – 14 21 – 11
ШЕСТО КОЛО / Среда – 22 февруари 2023 год.
бр. Училишни екипи Време Резултат
1 ООУ “Кочо Рацин“ – ООУ “Киро Глигоров“ 11.00 0 – 2 14 – 21 8 – 21
2 ООУ “Димитар Миладинов“ – ООУ “11 Октомври“ 11.45 2 – 0 21 – 5 21 – 11
3 ООУ “Ј.Х Песталоци“ – ООУ “Гоце Делчев“ 12.30 2 – 1 23 – 21 24 – 26 16 – 14
4 ООУ “Коле Неделковски“ – ООУ “Кирил и Методиј“ 13.15 2 – 1 21 – 11 19 – 21 15 – 8
СЕДМО КОЛО / Понеделник – 27 февруари 2023 год.
бр. Училишни екипи Време Резултат
1 ООУ “Кирил и Методиј“ – ООУ “Ј.Х Песталоци“ 12.00 0 – 2 14 – 21 9 – 21
2 ООУ “Коле Неделковски“ – ООУ “Кочо Рацин“ 12.45 2 – 0 21 – 14 21 – 19
3 ООУ “Киро Глигоров“ – ООУ “Димитар Миладинов“ 13.30 2 – 0 21 – 10 21 – 10
4 ООУ “11 Октомври“ – ООУ “Гоце Делчев“ 14.15 1 – 2 16 – 21 21 – 19 8 – 15

 

Табела Сетови
Победи Порази Добиени Загубени
ООУ “Киро Глигоров“ 7 0 14 1
ООУ “Коле Неделковски“ 6 1 12 2
ООУ “Кирил и Методиј“ 4 3 10 5
ООУ “Димитар Миладинов“ 4 3 9 6
ООУ “Ј.Х Песталоци“ 4 3 8 7
ООУ “Кочо Рацин“ 2 4 4 12
ООУ “Гоце Делчев“ 1 6 4 13
ООУ “11 Октомври“ 0 7 2 14

Comments are closed.

Close Search Window