Совет|

Дневен ред за 5-та седница на Совет, закажана за 31.1.2022, со почеток во 13:00 часот, во сала на Совет на Општина Центар.

Дневен ред:

  1. Разгледување на Годишниот извештајот за работењето на Кошаркарски клуб „Работнички“ АД Скопје, за период од 1.1.2021 година до 31.12.2021 година.

 

  1. Предлог-одлука за давање согласност на Финансискиот план на Кошаркарскиот клуб „Работнички“ АД Скопје за период од 1.1.2022 година до 31.12.2022 година

 

  1. Предлог-решение за именување командант на Штабот за заштита и спасување на Општина Центар-Скопје.

 

  1. Предлог-решение за именување на началник и помошници на началникот на Штабот за заштита и спасување на Општина Центар-Скопје.

 

  1. Предлог-решение за именување претставник на Општина Центар-Скопје за член во Училишниот одбор во Општинското основно училиште „Киро Глигоров“-Скопје.

 

  1. Предлог-решение за именување член во Управниот одбор на Јавната установа за деца Детска градинка на Општина Центар „13 Ноември“-Скопје, предложен од Советот на родители.

 

  1. Предлог-решение за именување член во Управниот одбор во Јавната установа за деца Детска градинка на Општина Центар „Кочо Рацин“-Скопје, предложен од Стручниот совет на градинката.

 

  1. Предлог-решение за именување претставници на Општина Центар-Скопје во Управниот одбор на Јавната установа за деца Детска градинка на Општина Центар „Кочо Рацин“-Скопје.

Comments are closed.

Close Search Window