Јавен повик, Локален економски развој|

Согласно Одлуката за објавување на Јавниот повик за прибирање барања за користење средства од Буџетот на Општина Центар-Скопје за 2024 година наменети за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите за 2024 година во висина од 2.000.000,00 денари предвидено е финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите преку грантови за проекти во приоритетните области од социјалната заштита, заштита и поддршка на деца и млади, поддршка во образованието, развој на демократијата и друго.

Апликант Доделени средства
Здружение на пензионери на Општина Центар-Скопје 50.000,00
Здружение на граѓани Совет на експерти за спорт. Образование и наука 30.000,00
Здружение за  културна мотивација КУЛТИ ВАТОР 120.000,00
Институт за дигитализација, економија и иновации -ИДЕИ 200.000,00
Здружение на просветни работници на град Скопје 100.000,00
Здружение на граѓани за подршка на шумарството и животната средина ТРИФОР 200.000,00

 

Здружение за истражување на пазарот на труд во функција на мултиетничката толеранција „Профицио“ – Скопје 100.000,00
Фондација за промовирање на иновативното учење, едукација и личен развој СТЕМ Академија 110.000,00
Велосипедски клуб Енерџи 30.000,00
 

Здружение Совет за грижи и воспитување на децата на Град Скопје

 

100.000,00

Здружение на граѓани Буллфрогс баллет 400.000,00
Шеринг ис керинг 180.000,00
Здружение за инклузија, креативност и иницијативи „Интеракција плус“ 30.000,00
Здружение ХОПС опции за здрав живот – Скопје 60.000,00
Здружение на клубови на лекувани зависници на Република Македонија 30.000,00
Здружение на граѓани КРЕАТИВЕН ЦЕНТАР КАРПОШ 100.000,00
Здружение на граѓани за промовирање и размена на културите, традициите и уметноста –Младинска асоцијација РУМА 30.000,00
Интернационална организација за неформално образование на деца и млади Хесед 30.000,00
Сојуз-Национален совет за родова рамноправност 100.000,00

Comments are closed.

Close Search Window