Образование|

ООУ „Гоце Делчев“ го одбележа патрониот празник и 66 години образовна работа, постоење и едуцирање на младите генерации. Општина Центар со внимание и радост ги следи сите награди и признанија, секое учество на учениците на државните, регионалните и меѓународните натпревари. Токму овие постигнувања кажуваат многу за посветеноста на наставниот кадар и трудот што го вложуваат наставниците во работата со учениците.
Едно од најстарите уметнички друштва „Кочо Рацин“, му додели благодарница на градоначалникот Горан Герасимовски и на Општина Центар за успешна соработка.

Comments are closed.

Close Search Window