Совет|

Дневен ред за 15-та седница на Советот на Општина Центар, закажана за четврток (27.10.2022), со почеток во 13:00 часот, во сала на Совет (барака бр.6).

Дневен ред:

 1. Предлог-одлука за усвојување на Програма за работа на Јавната установа за деца Детска градинка на Општина Центар „Кочо Рацин“-Скопје, за 2022/2023 година.

 

 1. Предлог-одлука за давање согласност за почнување и за Завршување на работното време на Јавната установа за деца-детска градинка на Општина Центар „Кочо Рацин“-Скопје.

 

 1. Предлог-одлука за усвојување на Програма за работа на Јавната установа за деца Детска градинка на Општина Центар „Раде Јовчевски Корчагин“-Скопје, за 2022/2023 година.

 

 1. Предлог-одлука за давање согласност за почнување и за завршување на работното време на Јавната установа за деца-детска градинка на Општина Центар „Раде Јовчевски Корчагин“- Скопје.

 

 1. Предлог-одлука за усвојување на Програма за работа на Јавната установа за деца Детска градинка на Општина Центар „13 Ноември“-Скопје, за 2022/2023 година.

 

 1. Предлог-одлука за давање согласност за почнување и за завршување на работното време на Јавната установа за деца-детска градинка на Општина Центар „13 Ноември“-Скопје.

 

 1. Предлог-решение за именување член во Управниот одбор на Јавната установа за деца Детска градинка на Општина Центар „Кочо Рацин“-Скопје, предложен од Советот на родители.

 

 1. Предлог-одлука за доделување финансиски средства заради штета настаната од природна непогода.

 

 1. Предлог-одлука за основање на Центар за развој на Скопски плански регион

 

 1. Предлог-одлука за донесување Техничка исправка за ГП 9.2.1 во Изменување и дополнување на ДУП Градска четврт Голем Ринг – Јужен дел – Исток, Општина Центар-Скопје

 

 1. Предлог-одлука за доделување на Годишната награда на Општина Центар-Феникс за 2022 година.

Comments are closed.

Close Search Window