Спорт и млади|

ПЕТТО КОЛО
бр. Училишни екипи Резултат
1 ООУ “Гоце Делчев“ – ООУ “Димитар Миладинов“ 0 : 2 (04:21/13:21)
2 ООУ “Коле Неделковски“ – ООУ “11 Октомври“ 2 : 1 (09:21/21:11/15:13)
3 ООУ “Кирил и Методиј“ – ООУ “Киро Глигоров“ 0 : 2 (12:21/11:21)
4 ООУ “Ј.Х Песталоци“ – ООУ “Кочо Рацин“ 2 : 0 (21:08/21:16)
Место Училишта бодови сетови поени поен
разлика
освоени изгубени освоени изгубени
1 ООУ “Димитар Миладинов“ 10 10 0 219 110 109
2 ООУ “Коле Неделковски“ 8 8 3 207 175 32
3 ООУ “Киро Глигоров“ 6 7 4 205 175 30
4 ООУ “Ј.Х Песталоци“ 6 7 5 211 185 26
5 ООУ “11 Октомври“ 4 5 6 184 178 6
6 ООУ “Кирил и Методиј“ 4 4 7 165 179 -14
7 ООУ “Гоце Делчев“ 2 3 8 134 207 -73
8 ООУ “Кочо Рацин“ 0 0 10 98 211 -113
ШЕСТО КОЛО
бр. Училишни екипи Резултат
1 ООУ “Кочо Рацин“ – ООУ “Киро Глигоров“ 0 : 2 (04:21/15:21)
2 ООУ “Ј.Х Песталоци“ – ООУ “Гоце Делчев“ 2 : 0 (21:14/21:17)
3 ООУ “Димитар Миладинов“ – ООУ “11 Октомври“ 2 : 0 (21:18/21:07)
4 ООУ “Коле Неделковски“ – ООУ “Кирил и Методиј“ 2 : 0 (21:13/21:13)
Место Училишта бодови сетови поени поен
разлика
освоени изгубени освоени изгубени
1 ООУ “Димитар Миладинов“ 12 12 0 261 135 126
2 ООУ “Коле Неделковски“ 10 10 3 249 201 48
3 ООУ “Киро Глигоров“ 8 9 4 247 194 53
4 ООУ “Ј.Х Песталоци“ 8 9 5 253 216 37
5 ООУ “11 Октомври“ 4 5 8 209 220 -11
6 ООУ “Кирил и Методиј“ 4 4 9 191 221 -30
7 ООУ “Гоце Делчев“ 2 3 10 165 249 -84
8 ООУ “Кочо Рацин“ 0 0 12 117 253 -136

Comments are closed.

Close Search Window