Активности|

Поради зголемен обем на активности поврзани со одржувањето на хигиената и чистотата на улиците под општинска надлежност, Општина Центар распишува оглас за времено ангажирање на 1 лице за одржувањето на хигиената, за периодот од 1.6.2021 до 30.6.2021.

За аплицирање на огласот заинтересираните треба потребната документација (фотокопија од лична карта, фотокопија од трансакциска сметка, пополнето барање и потврда за невработеност од Агенцијата за вработување) да ја достават во архивата на Општина Центар (барака бр. 6), од 14.5. до 28.5.2021, секој работен ден од 8:30 – 15:00 часот.

Comments are closed.

Close Search Window