Совет|

Дневен ред за 52. седница на Совет на Општина Центар – Скопје, закажана за 30.9.2020 (среда), со почеток во 13:00 часот во сала за состаноци на Совет (барака бр.6).

1.            Предлог-мислење по Барање за физичко присуство на ученици во Основното општинско училиште „Јохан Хајнрих Песталоци“-Скопје во учебната 2020/2021 година.

2.            Предлог-мислење по Барање за физичко присуство на ученици во Основното општинско училиште „Св. Кирил и Методиј“-Скопје во учебната 2020/2021 година.

3.            Предлог-мислење по Барање за физичко присуство на ученици во Основното општинско училиште „Киро Глигоров“-Скопје во учебната 2020/2021 година.

4.            Предлог-мислење по Барање за физичко присуство на ученици во Основното општинско училиште „Коле Неделковски“-Скопје во учебната 2020/2021 година.

5.            Предлог-програма за измена и дополнувања на Програмата за урбано планирање Ф на Општина Центар-Скопје за 2020 година.

6.            Предлог-програма за измена и дополнувања на Програмата за комунални дејности на Општина Центар-Скопје за 2020 година.

7.            Предлог-програма за измена и дополнувања на Програмата за заштита на животната средина на Општина Центар-Скопје за 2020 година.

8.            Предлог-програма за измена и дополнувања на Програмата за реконструкција и санација на основните училишта и на детските градинки на Општина Центар-Скопје за 2020 година.

9.            Предлог-програма за измена и дополнувања на Програмата за образование на Општина Центар-Скопје за 2020 година.

10.          Предлог-програма за измена и дополнувања на Програмата за здравствена, социјална заштита и заштита на деца на Општина Центар-Скопје за 2020 година.

11.          Предлог-програма за измена и дополнувања на Програмата за

спорт и рекреација на Општина Центар-Скопје за 2020 година.

12.          Предлог-план за измена и дополнување на Планот на програми за развој за период 2020-2022 година на Општина Центар-Скопје.

13.          Предлог-измени и дополнувања на Буџетот на Општина Центар-Скопје за 2019 година.

14.          Предлог-решение за именување член во Управниот одбор на Јавната установа за деца – детска градинка „13 Ноември“-Скопје, предложен од Министерството за труд и социјална политика.

15.          Предлог-решение за именување член во Управниот одбор на Јавната установа за деца – детска градинка „Раде Јовчевски Корчагин“-Скопје, предложен од Министерството за труд и социјална политика.

16.          Предлог-решение за именување член во Управниот одбор на Јавната установа за деца – детска градинка „Кочо Рацин“-Скопје, предложен од Министерството за труд и социјална политика.

Comments are closed.

Close Search Window