Совет|

Дневен ред за 51. седница на Совет на Општина Центар, закажана за четврток (17.9.2020), со почеток во 13:00 часот во сала за состаноци на Совет (барака бр.6).

1.            Предлог-одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2021 година во Општина Центар-Скопје.

2.            Предлог-програма за изменување и дополнување на програмата за урбано планирање Ф на Општина Центар-Скопје во дел на потпрограмата Ф1 за урбанистичко планирање за 2020 година.

3.            Предлог-одлука за ослободување од партиципација на деца Роми во предучилишното образование на подрачјето на Општина Центар-Скопјe.

4.            Предлог-одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2021 година во Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје.

5.            Предлог-одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2021 година на ООУ „Киро Глигоров“-Скопје.

6.            Предлог-одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2021 година на ООУ „Гоце Делчев“-Скопје.

7.            Предлог-одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2021 година на ООУ „Коле Неделковски“-Скопје.

8.            Предлог-одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2021 година на ООУ „Јохан Хајнрих Песталоци“-Скопје.

9.            Предлог-одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2021 година на ООУ „Кочо Рацин“-Скопје.

10.          Предлог-одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2021 година на ООУ „11 Октомври“-Скопје.

11.          Предлог-одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2021 година на ООУ „Димитар Миладинов“-Скопје.

12.          Предлог-одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2021 година на ООУ „Свети Кирил и Методиј“-Скопје

13.          Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај за работа на Јавната установа за деца Детска градинка на Општина Центар „Кочо Рацин“-Скопје, за период 2019/2020 година.

14.          Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај за работа на Јавната установа за деца Детска градинка на Општина Центар „13 Ноември“-Скопје, за период 2019/2020 година.

15.          Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај за работа на Јавната установа за деца Детска градинка на Општина Центар „Раде Јовчевски Корчагин“-Скопје, за период 2019/2020 година.

16.          Предлог-одлука за изменување и дополнување на Деловникот за работа на Советот на Општина Центар-Скопје.

Comments are closed.

Close Search Window