Совет|

Дневен ред за 10-та седница на Совет на Општина Центар, закажана за 19.5.2022 (четврток), со почеток во 13:00 часот, во сала на Совет (барака бр.6).

Дневен ред:

  1. Предлог-одлука за давање согласност на измена на Годишниот план за вработување бр. 04-190/1 од 4.5.2022 година на Јавната установа за деца – детска градинка на Општина Центар „13 ноември“ Скопје.

 

  1. Предлог-одлука за усвојување на кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Центар-Скопје за извештајниот период од 1.1.2022 година до 31.3.2022 година.

 

  1. Предлог-програма за измена и дополнување на Програмата за заштита на животната средина на Општина Центар-Скопје за 2022 година.

 

 

  1. Предлог-план за измена и дополнување на Планот на програми за развој за период 2022-2024 година на Општина Центар-Скопје за 2022 година.

 

  1. Предлог-програма за заштита и спасување на Општина Центар-Скопје.

 

  1. Предлог-одлука за прифаќање донација на садници.

 

  1. Предлог-одлука за прифаќање донација за хорти културно уредување на просторот пред станбена зграда на Бул. Иленден бр. 5.

 

  1. Предлог-решение за избор на член на Комисијата за надзор.

 

  1. Разгледување на Иницијатива од угостители.

 

  1. Советнички прашања.

Comments are closed.

Close Search Window