Совет|

Дневен ред за 25. седница на Совет на Општина Центар, закажана за 13.6.2023 (вторник), со почеток во 13:00 часот, во сала на Совет (барака бр.6).

Дневен ред:

  1. Предлог-одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2024 година на Општинското основно училиште „Димитар Миладинов“-Скопје.

 

  1. Предлог-одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2024 година на Општинското основно училиште „Киро Глигоров“-Скопје.

 

  1. Предлог-одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2024 година на Општинското основно училиште „Кочо Рацин“-Скопје.

 

  1. Предлог-одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2024 година на Општинското основно училиште „Св. Кирил и Методиј“-Скопје.

 

  1. Предлог-одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2024 година на Општинското основно училиште „11 Октомври“-Скопје.

 

  1. Предлог-одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2024 година на Општинското основно училиште „Јохан Хајнрих Песталоци“-Скопје.

 

  1. Предлог-одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2024 година на Општинското основно училиште „Гоце Делчев“-Скопје.

 

  1. Предлог-одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2024 година на Општинското основно училиште „Коле Неделковски“-Скопје.

 

  1. Предлог-одлука за финансиско учество на Општина Центар-Скопје во реализација на Проектот “Јакнење на општинските капацитети за имплементација на проекти – Фаза 2“ за изработка на техничка документација со физибилити студија за Собирен центар за управување со цврст отпад за општините Центар и Гази Баба, на територија на општина Гази Баба и Управување и третман на биолошки отпад (компостирање) на територија на Општина Илинден.

 

  1. Предлог-одлука за давање Согласност на Одлуката за избор на директор на Установата од областа на културата Културно социјален простор ЦЕНТАР-ЈАДРО Скопје.

Comments are closed.

Close Search Window