ИЗВЕСТУВАЊЕ

За достапност на документи во рамки на „Проектот за поврзување на локални патишта во РС“ за реконструкција на улиците: АЛБЕРТ АЈНШТАЈН, АНДОН ДУКОВ И ДОНБАС во Општина Центар

 

Известување за јавен увид

Контролна Листа ПУЖССА-општина Центар

Формулар за поднесување на коментари

Close Search Window