1.Мал Ринг, Голем Ринг, Стара железничка станица

– ДУП Голем Ринг – Запад-2012г. (важи само за блоковите 1 и 8)

– ДУП ГЧ Ц 03 – Соборен храм-2021г.

– ДУП ГЧ Ц 04 – Дом на градежници-2021г.

– ДУП ГЧ Ц 06 – Стара железничка станица-2023г.

– ДУП Централно градско подрачје на град Скопје Мал Ринг, изменување и дополнување-2012г.

– Изменување и дополнување на ДУП Голем Ринг Јужен дел – Исток (опфат меѓу ул. „В.В.Аџиларски“, река Вардар, бул. „К. Рацин“ и ул. „М. Ацев“)-2012г.

– Изменување и дополнување на ДУП ГЧ Голем Ринг Јужен дел – Исток-2012г.

2.Буњаковец, Дебар Маало, Парк

– ДУП Буњаковец 1-2005г. (важи само за дел од УМ 16 и за УМ 17)

– ДУП Центарлно зеленило покрај река Вардар-јужен дел-2012г. (Парк 1)

– Измена и дополнување на ДУП за дел од локалитет Буњаковец 1-2012г.

– Изменување и дополнување на ДУП Буњаковец 1-дел од УМ 16-2011г.

– Изменување и дополнување на ДУП Буњаковец 1-УМ 7-2012г.

– Изменување и дополнување на ДУП Буњаковец 2, УМ 1.5-2012г.

– Изменување и дополнување на ДУП Буњаковец 2-2012г. (не важи за УМ 1.5)

– Изменување и дополнување на ДУП ГЧ Дебар Маало 1-2012г.

– Изменување и дополнување на ДУП ГЧ Дебар Маало 2-2009г. (не важи за дел од блок 14)

– Изменување и дополнување на ДУП Дебар Маало 2, дел од блок 14-2011г.

  1. Капиштец, Завод за медицинска рехабилитација, Старо Водно, Долно водно, Мало Курило, Цвеќара

– укинати се од уставен суд затоа е празно. Под насловот ништо не треба да има.

4.Тасино чешмиче, Клинички центар, Геолошки завод

– ДУП ГЧ Ј 06 – дел од локалитет Тасино чешмиче 1 и Тасино чешмиче 2 од 2019г.

– ДУП ГЧ Капиштец локалитет Клинички блок-2012г.

– Изменување и дополнување на ДУП ГЧ Капиштец локалитет Геолошки завод-2012г.

– Изменување и дополнување на ДУП Тасино чешмиче 1-2014г. (важи само за блок 9)

5.Маџир Маало, Ново Маало, Пролет, Мирче Мацан, Даре Џамбаз, Тутунски комбинат, Нова железничка станица

– ДУП ГЧ И 01 – Маџир Маало 1-2021г.

– ДУП ГЧ И 02 – Ново Маало 1-2019г.

– ДУП ГЧ И 03 – локалитет Мирче Мацан-2019г.

– ДУП ГЧ И 04 – Даре Џамбаз-2019г.

– ДУП ГЧ И 06 – Пролет-2019г.

– ДУП ГЧ И 09 – Нова железничка станица-2020г.

– ДУП ГЧ Маџир Маало-2012г. (важи само за блоковите 2 и 3)

6.Пресвета Богородица, Судска палата, Крњево, Универзитет-ректорат

– ДУП ГЧ ЦС 07 – Крњево 2-2023г.

– ДУП за дел од локалитетот Крњево 1, урбан блок 1-2010г.

– ДУП локалитет Крњево 2-2012г. (важи само за блоковите 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11)

– ДУП Судска палата 2-2011г.

– ДУП Судска палата-2011г.

– ДУП урбан блок Пресвета Богородица-2007г. (важи само за блок 1)

– Измена и дополна на ДУП за дел од урбан блок Пресвета Богородица-2012г.

7.Стара чаршија, Кале, СРЦ Кале, Дуќанџик, Тетовска трошарина, Француски гробишта, Парк 2

– ДУП дел од Тетовска трошарина-2004г. (Американска амбасада)

– ДУП за дел од СРЦ Кале блок 1-2010г.

– ДУП за дел од СРЦ Кале блок 2-2012г.

– ДУП за дел од СРЦ Кале-2001г. (важи само за блок 3)

– ДУП за локалитет Француски гробишта-1993г.

– ДУП локалитет Дуќанџик-2003г. (се применува за блоковите во о.Центар-3.1 и 3.2)

– ДУП Стара скопска чаршија-1999г. (се применува за блоковите во о.Центар- 1.8, 1.9, 1.10, 1.16, 1.18 и 1.19)

– ДУП Централно зеленило покрај река Вардар-Парк 2-2009г.

– Изменување и дополнување на ДУП локалитет Тетовска трошарина-2012г.

Close Search Window