АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ КОИ СЕ ПЛАЌААТ ЗА СПИСИТЕ И ДЕЈСТВИЈАТА КАЈ ОРГАНИТЕ НА ОПШТИНАТА
Вид – Име на услугатаАдминистративни такси кои се плаќаат за списите и дејствијата кај органите на општината
Обврзникфизичко/правно лице
Ценаво зависност од услугата
Потребни документиво зависност од бараната услуга
Административна таксаво зависност од услугата, различни се административните такси
Прием на барањетобарањето се поднесува на шалтер во архива, барака 6
Место на реализацијаво зависност од поднесеното барање ( до кој сектор е поднесено барањето )
Рок на реализацијаво зависност од поднесеното барање
Начин на доставување на услугата / документотво зависност од секторот/одделението кое изготвува одговор на барање
Потребни барања 
Рок на жалба 
Законски основЗакон за административните такси  (Тарифа)
Забелешка 
Close Search Window