КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРОСТОРОТ ЗА ПАРКИРАЊЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА (Надлежни институции – ГРАДСКИ ПАРКИНГ И ПОЦ)
Вид – Име на услугатаКомунална такса за користење на просторот за паркирање на моторни возила
Обврзниксите што го користат просторот за паркирање
Цена

се утврдува во процентуален износ од цената на наплатената услуга за користење на просторот за паркирање според законска тарифа се наплаќа комунална такса во висина од 10% до 20% од цената на наплатената услуга за користење на просторот за паркирање.

Според одлука на Центар:

Паркирање на патнички возила на јавни паркиралишта

дневно    30

по час      10

паркирање на товарни моторни возила и автобуси дневно     100

паркирање на приколки дневно         50

Потребни документи 
Административна такса 
Прием на барањето 
Место на реализацијаНадлежни органи – правни лице на кои им е доверено организирањето и одржувањето на паркинг – плацот: ГРАДСКИ ПАРКИНГ И ПОЦ
Рок на реализација 
Начин на доставување на услугата / документот 
Потребни барања 
Рок на жалба 
Законски основЗакон за комунални такси (Службен весник на РМ бр.61/04..151/21) 
Забелешка

Градски Паркинг ( https://www.gradskiparking.com.mk )

ПОЦ (https://poc.mk)

Close Search Window