КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПЛОШТАДИ И ДРУГ ПРОСТОР ВО ГРАДОВИТЕ И ДРУГИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА, СО ЦЕЛ ИЗЛОЖУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИ, ПРИРЕДУВАЊЕ ИЗЛОЖБИ И ЗАБАВНИ ПРИРЕДБИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ
Вид – Име на услугатаИздавање на Решение за комунална такса за користење на плоштади и друг простор во градовите и другите населени места, со цел изложување на предмети, приредување изложби и забавни приредби за вршење на дејност
Обврзникфизичко лице, вршител на дејност тп правно лице и сл
ЦенаКомуналните такси  се утврдуваат по метар квадратен корисна површина такса за заземена површина од м2 дневно од 7 денари.
Потребни документиСите потребни документи за добивање на Решение, наведени се во формуларот
Административна такса1000 денари, сите потребни податоци за уплата наведени се во формуларот
Прием на барањетово архивата на општината, барака 6
Место на реализацијасектор за урбанизам
Рок на реализацијаво рок од 7 дена се изготвува решението, во рок од 3 дена треба да се подигне изготвеното решение и во рок од 10 дена од приемот треба да се уплати
Начин на доставување на услугата / документотлично во сектор за урбанизам
Потребни барања 
Рок на жалба30 дена
Законски основЗакон за комуналните такси
и Одлука на Совет на општината бр.12/21
Забелешка 
Close Search Window