КОМУНАЛНИ ТАКСИ ЗА ИСТАКНУВАЊЕ НА РЕКЛАМИ, ОБЈАВИ И ОГЛАСИ НА ЈАВНИ МЕСТА (Надлежна институција – ГРАД СКОПЈЕ )
Вид – Име на услугатаИздавање на Решение за комунални такси за истакнување на реклами, објави и огласи на јавни места од страна на Град Скопје
ОбврзникПравни лица и физички лица – граѓани и вршители на дејност
Цена


според законска тарифа за истакнување на реклами, објави и огласи на јавни места се плаќа такса и тоа:

–  до седум дена              800

–  до 30 дена                          1.300

–  до една година          1.600

Потребни документи 
Административна такса 
Прием на барањето 
Место на реализацијаГрадоначалникот на Град Скопје донесува Решение за комунална такса за истакнување на реклами, објави и огласи на јавни места 
Рок на реализација30 дена
Начин на доставување на услугата / документот 
Потребни барања 
Рок на жалба 
Законски основЗакон за комунални такси, член 9 став 1  (Службен весник на РМ бр.61/04..151/21) 
Забелешка Град Скопје (https://www.skopje.gov.mk)
Close Search Window