КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРОСТОРОТ ПРЕД ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ      
Вид – Име на услугатаИздавање на Решение за комунална такса за користење на просторот пред деловни простории за вршење на дејност
ОбврзникПравни лица и физички лица- граѓани и вршители на дејност
ЦенаОдлука за висината на комунални такси во Општина Центар-Скопје, Службен гласник на Град Скопје бр.7/2005, во износ од 15 ден на м2 на ден
Потребни документиПотребните документи за добивање на Решение наведени се во формуларот
Административна такса600 денари, податоците за уплата наведени се во формуларот
Прием на барањетово архивата на општината, барака бр.6
Место на реализацијасектор за урбанизам
Рок на реализацијаво рок од 7 дена се изготвува решението, во рок од 3 дена треба да се подигне изготвеното решение и во рок од 10 дена од приемот треба да се уплати
Начин на доставување на услугата / документотлично во сектор за урбанизам
Потребни барања 
Рок на жалба30 дена
Законски основЗакон за комуналните такси
и Одлука на Совет на општината бр.12/21
Забелешка 
Close Search Window