Формулари

ДокументПРЕЗЕМИ
Барање за доделување на парична помош за новороденче за 2021 ПРЕЗЕМИ
Начин на поднесување на барање за слободен пристап до информациии од јавен карактер ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Даночна пријава за утвордување на данок на имот ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Барање за пристап до информации од јавен карактер ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Барање за надомест за урбедување на земјиште ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Барање за разгледување на списи ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Барање за пренасочување на уплатени средства ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Барање за поврат на средства ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Постапка за барање за пристап до информации од јавен карактер ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Барање за еднократна помош за тешка здравствена или материјална состојба ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Барање за увид во документација ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Барање за користење на името ЦЕНТАР во новооснована фирма ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Барање за Заверка на нормативи за храна и пијалоци ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Барање за бришење од Регистар на физички лица кои вршат угостителска дејност ПРЕЗЕМИ
Барање за упис во Регистар на физички лица кои вршат угостителска дејност ПРЕЗЕМИ

Детални урбанистички планови

Донесени Во фаза на анкета
ДокументПРЕЗЕМИ

Јавни Набавки

2020 2019 2018
ДокументДата на објаваПРЕЗЕМИ
Тендерска-документација-Тонери-21 27-09-2019 ПРЕЗЕМИ
Тендерска-документација-машински-инсталации-ООУ-Гоце-Делчев-20 27-09-2019 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Тендерска-документација-Бехатон-19 27-09-2019 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Тендерска-документација-Сервисирање-на-машини-косилки-18 27-09-2019 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Тендерска-документација-санитарно-хигиенската-сосотјба-во-училишните-кујни-17 27-09-2019 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Тендерска-документација-РЕВИЗИЈА-16 27-09-2019 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Тендерска-документација-Испитување-на-квалитет-на-воздух-вода-и-мерење-на-бучава-15 27-09-2019 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Тендерска-документација-ВЕШТАЧЕЊЕ-14 27-09-2019 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Тендерска-документација-Лиценци-ПОП-13 27-09-2019 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Тендерска-документација-ВЕШТАЧЕЊЕ-12 27-09-2019 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Тендерска-документација-Обезбедување-на-имот-и-лица-во-основните-училишта-11 27-09-2019 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
АПВ-тендерска-10 27-09-2019 ПРЕЗЕМИ
Тендерска-документација-Обезбедување-часови-по-англиски-јазик-9 27-09-2019 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Тендерска-мултифункциски-уреди-8 27-09-2019 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Тендерска-документација-Сервисирање-на-возила-ПОП-7 27-09-2019 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Тендерска-документација-машински-инсталации-ООУ-Гоце-Делчев-6 27-09-2019 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Тендерска-Авторска-агенција-5 27-09-2019 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Тендерска-документација-Обезбедување-на-имот-и-лица-во-основните-училишта-4 27-09-2019 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Тендерска-документација-санитарно-хигиенска-состојба-во-училишните-кујни-3 27-09-2019 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Тендерска-сервисирање-и-одржување-на-клима-уреди-2 27-09-2019 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
ДокументДата на објаваПРЕЗЕМИ
ДокументДата на објаваПРЕЗЕМИ
Close Search Window