Совет|

Дневен ред за 44-та седница на Советот на Општина Центар, закажан за четврток (12.3.2020), со почеток во 16:00 часот, во сала на Совет (барака бр.6).

  1. Предлог-годишна (завршна) сметка  на Буџетот на Општина Центар-Скопје за 2019 година.
  2. Предлог-заклучок за усвојување на Годишниот извештај на Општина Центар-Скопје за 2019 година.

Comments are closed.

Close Search Window