Совет|

Д Н Е В Е Н   Р Е Д за 42-ра седница на Совет на Општина Центар – Скопје, закажан за 6.2.2020 (четврток), со почеток во 16:00 часот, во сала на Совет (барака бр.6).

1.           Предлог-одлука за давање согласност на Статутот  (пречистен текст) на приватната  установа за деца Детска градинка „ЛИЛИПУТ ДВОРЧЕ“ од подрачјето на Општина Центар-Скопје.

2.           Предлог-одлука за одобрување парична помош за лекување  на Дина Спировска.

3.           Советнички прашања.

Comments are closed.

Close Search Window