Совет|

Дневен ред за 9-та седница на Совет на Општина Центар, закажана за среда (20.4.2022), со почеток во 13:00 часот, во сала за состаноци на Совет (барака бр.6).

Дневен ред:

  1. Предлог-одлука за прераспределба на средства во Буџетот на Општина Центар-Скопје за 2022 година.

 

  1. Предлог-одлука за давање согласност за склучување на Меморандум за соработка помеѓу Општина Центар-Скопје и ТД ГЕОПРОМ Мирослав дооел Скопје.

 

  1. Предлог-одлука за давање согласност за склучување на Меморандум за соработка помеѓу Општина Центар-Скопје и ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ Битола.

 

  1. Предлог-одлука за давање согласност за склучување на Меморандум за соработка помеѓу Општина Центар-Скопје и ДПТУ ДАМЧЕВСКИ дооел, Скопје.

 

  1. Предлог-одлука за давање согласност за склучување на Меморандум за соработка помеѓу Општина Центар-Скопје и СИМПЛИ МЕЛ, Скопје.

 

  1. Предлог-одлука за давање согласност за склучување на Меморандум за соработка за донација помеѓу Општина Центар-Скопје и ПЗУ-Клиничка болница ЖАН МИТРЕВ, Скопје.

 

  1. Предлог-одлука за давање согласност за склучување на Меморандум за соработка помеѓу Општина Центар-Скопје и МАГНОЛИЈА доо, Кочани.

Comments are closed.

Close Search Window