Активности|

Согласно Областите на дејствување, поточно Област 3  Предвидена во Програмата и Акцискиот план на Комисијата за еднакви можности за 2022 година, на 23.02.2022

Градоначалникот на Општина Центар – Скопје и Комисијата за еднакви можности реализираа хуманитарна акција со донација на облека и храна на згрижувачки семејства на територија на Општина Центар-Скопје.

Потребните средства за донираната облека беа обезбедени од Буџетот на Општина Центар-Скопје, додена донираната храна е обезбедена од страна на Банка за храна Хуманост – Скопје.

Comments are closed.

Close Search Window