Совет|

Дневен ред за 61-ва седница на Совет на Општина Центар, закажан за 25.2.2021 (четврток), со почеток во 13:00 часот, во сала на Совет (барака бр.6).

1.            Предлог-програма за поставување урбана опрема за дел од подрачјето на Општина Центар-Скопје за период од 2020 до 2025 година.

2.            Предлог-одлука за утврдување потреба за поставување урбана опрема и условите, начинот и постапката за издавање одобрение за поставување урбана опрема на јавни површини на подрачјето на Општина Центар-Скопје.

3.            Предлог-заклучок за реализација на Конкурс за изработка на идејно решение за Блок 06 (локација на фабрика „Треска“) кој е дел од  ДУП Градска четврт З 11, локалитет Буњаковец 1 и Буњаковец 2, Општина Центар-Скопје.

4.            Предлог-програма за измена и дополнување на Програмата за работа за образование на Општина Центар-Скопје за 2021 година.

5.            Предлог-програма за измена и дополнување на Програмата за работа за спорт и рекреација на Општина Центар-Скопје за 2021 година.

6.            Советнички прашања.

Comments are closed.

Close Search Window