Совет|

Дневен ред за 55-та седница на Совет на Општина Центар, закажана за 12.11.2020 (четврток), со почеток во 13:00 часот, во сала на Совет (барака бр.6).

Поради зголемениот број на заразени од КОВИД 19, седниците на Советот ќе се одржуваат онлајн.
Сите заинтересирани граѓани можат да ја симнат апликацијата и да ја проследат 55-тата седница во живо на следниот линк -https://oc.centar.gov.mk/sednica55.

Дневен ред

1.            Предлог-програма за измена на Програмата за работа на Советот на Општина Центар-Скопје за 2020 година.

2.            Предлог-програма за измена и дополнувања на Програмата за урбано планирање Ф на Општина Центар-Скопје за 2020 година.

3.            Предлог-програма за измена и дополнувања на Програмата за комунални дејности на Општина Центар-Скопје за 2020 година.

4.            Предлог-програма за измена и дополнувања на Програмата за заштита на животната средина на Општина Центар-Скопје за 2020 година.

5.            Предлог-програма за измена и дополнувања на Програмата за реконструкција и санација на основните училишта и на детските градинки на Општина Центар-Скопје за 2020 година.

6.            Предлог-програма за измена и дополнувања на Програмата за образование на Општина Центар-Скопје за 2020 година.

7.            Предлог-програма за измена и дополнувања на Програмата за локален економски развој на Општина Центар-Скопје за 2020 година.

8.            Предлог-програма за измена и дополнувања на Програмата за здравствена, социјална заштита и заштита на деца на Општина Центар-Скопје за 2020 година.

9.            Предлог-измени и дополнувања на Буџетот на Општина Центар-Скопје за 2020 година.

10.          Предлог-одлука за давање согласност на Статутот на Приватната установа за деца – детска градинка „Никулец креатива“ од подрачјето на Општина Центар-Скопје.

Comments are closed.

Close Search Window