Конкурс за идејно решени локалитет Треска

ДокументDescriptionVersionSizeHitsДата на објаваПРЕЗЕМИ
19. Извод од ГУП З 11 20.31 MB28124-06-2021 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
18. Извод br.27-156-8 ДУП Буњаковец 2_signed_signed 38.68 MB29224-06-2021 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
17. Пакет слики со нумерирани дрвја - локалитет Треска - јули 2020 (со геолокација) 589.92 MB22824-06-2021 ПРЕЗЕМИ
16. Сателитски снимки 7.15 MB15724-06-2021 ПРЕЗЕМИ
15. Историјат на планирање - Треска 22.71 MB22224-06-2021 ПРЕЗЕМИ
14. Прилог - табела за квантитативни критериуми [ДА СЕ ПОПОЛНИ ОД УЧЕСНИЦИТЕ] 89.00 KB16424-06-2021 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
13. Нумерички податоци за градежните парцели, блокови и целина - локалитет Треска во ДУП 2012 и нацрт ДУП за ЈА 2016 40.08 KB14824-06-2021 ПРЕЗЕМИ
12. Пресеци на тротоари 100.67 KB16124-06-2021 ПРЕЗЕМИ
11. Сопственост на земјиште - локалитет Треска 954.67 KB20024-06-2021 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
10. Сопственост на катастарски парцели во локалитет Треска 25.05.2021 55.31 KB17624-06-2021 ПРЕЗЕМИ
9. Сопственост на катастарски парцели во локалитет Треска 25.05.2021 2.05 MB18424-06-2021 ПРЕЗЕМИ
8. Зелени амбиентални целини 1.11 MB16124-06-2021 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
7. Дрвја - геодетска снимка со дополнети бројки и амбиентални целини 3.77 MB16424-06-2021 ПРЕЗЕМИ
6. Дрвја - геодетска снимка - јули 2020 3.65 MB13724-06-2021 ПРЕЗЕМИ
5. Инвентаризација и снимка на изграден градежен фонд - 2014 7.41 MB15824-06-2021 ПРЕЗЕМИ
4. Теренска скица на премерување со нанесени граници на локалитет Треска, опфат на ГЧ З11 и опфат за конкурс 257.68 KB13824-06-2021 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
3. Теренска скица на премерување со нанесени граници на локалитет Треска, опфат на ГЧ З 11 и опфат за конкурс 1.39 MB14024-06-2021 ПРЕЗЕМИ
2. Теренска скица на премерување - геодети - ноември 2020 1.31 MB14324-06-2021 ПРЕЗЕМИ
1. Програмска задача 250521 8.23 MB37324-06-2021 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
0. Конкурсна документација за локалитет Треска 181.44 KB31724-06-2021 ПРЕЗЕМИ

Comments are closed.

Close Search Window