Јавен повик до евидентирани невработени лица за вклучување во проект „Образование за сите“

Врз основа на Програмата за образование на Општина Центар- Скопје за 2021 година („Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 25/20), на ден 9.11.2021 година се објавува: Ј  А  В  Е  Н     П О В И К до евидентирани невработени лица за вклучување во Проект „Образование за сите“ Се повикуваат сите евидентирани невработени лица кои се … Continue reading Јавен повик до евидентирани невработени лица за вклучување во проект „Образование за сите“