Јавни Набавки

2019 2018
ДокументПРЕЗЕМИ
Тендерска документација -Ревизија на проектна документација од областа на просторно и урбанистичко планирање, архитектура и градежништво за потребите на Општина Центар-Скопје ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Тендерска документација - Одржување на апликација за архива и дитрибуирана архива ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
7-Тендерска документација - ИНВЕНТАР ООУ КАПИШТЕЦ ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
6-Тендерска документација - ГЕОДЕТСКИ УСЛУГИ ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
5-Тендерска документација -Санација (одржување) на урбана опрема ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
4-Тендерска документација - Изработка на проектна документација ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
3-Тендерска документација - Прехрамбени продукти - набавка од мала вредност ПРЕЗЕМИ
2-Тендерска документација - течни горива ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
1-Tenderska dokumentacija -PROCENKA NA VREDNOSTA NA NEDVIZEN IMOT ZA POTREBITE NA OPSTINA CENTAR ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Close Search Window