Јана Белчева Андреевска
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТ

Професија : дип. инг. Електротехника и телекомуникации

Родена во Скопје 1972 година

Место на живеење: Скопје , Општина Центар

Телефон : +389 3 203 604 

На должност во функција Претседател на Совет на Општина Центар од 2017 година

БИОГРАФИЈА

Од дипломирањето 1997 се до 2011 година работи во приватна компанија од областа на Гео-информатичката технологија, имплементирајќи решенија за бројни Државни институции, Јавни претпријатија, Приватни компании како во Македонија, така и во регионот. 

Од 2012 година работи како самостоен консултант за Геоинформатичка технологија и ИТ учествувајќи на бројни меѓународни проекти и успешно соработувајќи со меѓународни институции, донатори и кредитори.

Од 2015 год, како дел од граѓанската иницијатива „Во Одбрана на Дебар Маало„, активна е во напорите за остварување квалитетен живот во населбата, поголема сообраќајна безбедност, планирање на просторот имајќи ги потребите на граѓаните во фокусот, поздрава и почиста животна средина и партиципативност при носењето на одлуки во Локалната самоуправа. Како дел од договорот со СДСМ и иницијативата, таа станува и носител на советничката листа за Центар 2017год.

Мажена, мајка на две деца.

ПРАШАЈ ГО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОВЕТ

Close Search Window