Uncategorized|

На 12.6. 2019, Општина Центар донесе одлука за неспроведување на стратегиска оцена на Детален Урбанистички План Градска Четврт Ц 04 – Дом на градежници, Општина Центар – Скопје, за плански период 2018-2023.

Comments are closed.

Close Search Window